W dniu 31 stycznia 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przez Burmistrza Korfantowa – Zdzisława Martynę oraz Skarbnika Gminy – Joannę Szkudlarską została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.
Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, a nowy tytuł projektu jest parafrazą dewizy nowożytnych igrzysk olimpijskich. Projekt przewidziany jest dla 480 uczniów!
W ramach wymienionych bloków zajęciowych zaplanowano wyjazdy do: Aquaparku we Wrocławiu, Juraparku w Krasiejowie, Opolskiego Zoo, Teatru Lalki i Aktora w Opolu, na Politechnikę Opolską i Uniwersytet Opolski oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  
Całkowita wartość projektu wynosi 309 874,50 zł.

Tematyka zajęć:
  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego „Odpowiednia dać rzeczy słowo”
  2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii z tematyką regionalną „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?”
  3. Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo – matematycznych „Ja człowiek” – zajęcia rozwijające zainteresowania biologią (w tym zajęcia na Uniwersytecie Opolskim).
  4. Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo – matematycznych „Jak określić wiek prapradziadka?” – zajęcia rozwijające zainteresowania chemią (w tym zajęcia na Politechnice Opolskiej).
  5. Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo – matematycznych „Proste narzędzia ludzi pierwotnych” – zajęcia rozwijające zainteresowania fizyką.
  6. Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo – matematycznych „Geologiczny ekspres przez Gminę Korfantów” – zajęcia rozwijające zainteresowania geografią.
  7. Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo – matematycznych „Ziemia Korfantowska w liczbach” – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką.
  8. Zajęcia poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego „Gimnazjalisto, planuj przyszłość już dziś”